Ekonomide yeşil dönüşüm şart

TÜSİAD ve Chapter Zero Türkiye iş birliğinde, Garanti BBVA ev sahipliğinde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Finans Etkinliği’ gerçekleştirildi. Toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel ticaret ve finans piyasalarını derinden etkileyecek düzenlemelere uyum bağlamında sürdürülebilir finansmanın önemli unsurları ve bu alandaki gelişmeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle ve Garanti BBVA Finansal Teknolojiler, Dijital Bankacılık ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Komitesi Üyesi Murat Çağrı Süzer yaptı.

Ebru Dicle, yeşil finansmanın günümüzde sürdürülebilir büyümenin temel taşlarından biri olduğunun altını çizerek, “Yeşil ekonominin inşası ve sürdürülebilir projelerin desteklenmesi için finans sektörünün dönüşümü kaçınılmaz hale geliyor. İş dünyasının finansal kararlarını yalnızca kâr odaklı bir bakış açısıyla değil, topluma ve gezegenimize karşı sorumlulukları da göz önünde tutarak alması konusunda farkındalığın artması gerekiyor. Finans kuruluşları sürdürülebilir projelere destek vererek hem çevresel hem de ekonomik açıdan olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip. Sürdürülebilir finansmanın yaygınlaşması için iş dünyasının yanı sıra diğer tüm aktörlerin desteği şart” dedi.

Murat Çağrı Süzer ise “Garanti BBVA olarak TÜSİAD’ın Sürdürülebilir Finansman Alt Çalışma Grubu’na değerli katkılar sağlıyoruz. Grup, sürdürülebilir finans konusundaki güncel gelişmelere ve sürdürülebilir finansmana ulaşımdaki raporlama ve veri gerekliliklerine odaklanan bir çalışma yapıyor” dedi.

Sürdürülebilir finansman

Etkinlikte TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fatih Özkadı’nın moderasyonunda gerçekleşen ‘Türkiye’de Sürdürülebilir Finansman’ başlıklı panel düzenlendi. Fatih Özkadı, şöyle konuştu: “Gerek kalkınma hedeflerimiz gerekse Paris Anlaşması çerçevesinde iklim hedeflerimiz göz önüne alındığında çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların teşvik edilmesi ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Ülkemizde etkin bir yeşil yatırım portföyünün geliştirilmesi için üretimde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin finansal olarak desteklenmesi kritik önemde. Sektör fark etmeksizin emisyon azaltımı ve tedarik zinciri boyunca karbon ayak izinin izlenebilir hale getirilmesi gündemin üst basamaklarında yer alıyor. Bu süreçte özel sektörün, özellikle KOBİ’lerin, finansmana erişimi belirleyici rol oynuyor. TÜSİAD olarak sürdürülebilir finans konusunda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda genel olarak hem finansal hem de finansal olmayan kurumların uluslararası yeşil finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x